Zajęcia dodatkowe

bezpłatne

- język angielski 2 razy w tygodniu - gry i zabawy w j. angielskim

- zajęcia rytmiczno muzyczne 2 razy w tygodniu.

 

płatne

- język angielski Young Scientists - eksperymenty - 1 x tygodniu dla chętnych - 70 pln

- język hiszpański1 x tygodniu dla chętnych - 70 pln

- zajęcia ruchowe z gimnastyką korekcyjną (2 x tygodniu po 30 min) - 70 pln: zabawy stymulujące rozwój dziecka i koordynację ruchową; poznawanie świata poprzez ruch, zabawę i dotyk

- zajęcia plastyczne 1 x tygodniu - 70 pln: 3 x w miesiącu papieroplastyka, 1 x w miesiącu ceramika

 

zajęcia dodatkowe oferowane przez nasze przedszkole (na życzenia rodziców):

- zajęcia logopedyczne indywidualne i grupowe dla najmłodszych

 

Wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe prowadzone są przez nauczycieli i specjalistów z wysokimi kwalifikacjami i znaczącym doświadczeniem zawodowym.

 

 

EWA SMERECKA - instruktor zajęć rytmiczno-muzycznych

 

Absolwentka Szkoły Muzycznej II stopnia w Warszawie w klasie śpiewu solowego oraz studiów magisterskich na kierunku Dziennikarsto i Komunikacja Społeczna. Jestem instruktorem wokalnym i kierownikiem muzycznym Dziecięco-Młodzieżowego Zespołu Ludowego Koderki z Łowicza, jak również instruktorem emisji głosu, interpretacji piosenki oraz aktorstwa. Ponadto jestem współtwórcą dwóch albumów płytowych zespołu Koderki: "Kolędy i Pastorałki" (2010) - nominacja do Nagrody Polskiego Radia oraz "Po nasymu i wasymu" (2015). Zdobyłam wiele nagród m.in Grand Prix na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Staropolskie Kolędowanie" w Radomiu, I miejsce na XI Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej "Szukałem Was..." w Zakopanem, II miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki "O Super Mikrofon Radia Jard", Białystok. W 2017 roku zdobyłam także II miejsce w Plebiscycie "Człowiek Roku Powiatu Łowickiego".

URSZULA KACZOR WARSZTATY PLASTYCZNE

 

Drodzy Państwo, Od września mam przyjemność prowadzenia w przedszkolu dodatkowych zajęć plastycznych dla naszych wspaniałych „Małych Artystów’. W trakcie prowadzonych przeze mnie zajęć pragnę wykorzystać nie tylko swoją długoletnią wiedzę pedagogiczną, ale również zainteresowania sztuką i plastyką. Głównym założeniem zajęć jest dostarczanie dzieciom jak najwięcej radości z samodzielnego tworzenia, rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz wrodzonych możliwości twórczych. Zajęcia te są doskonałym treningiem małej motoryki, jak również redukują napięcia emocjonalne i wyciszają. Celem zajęć jest: - zachęcanie do samodzielnego działania i kreatywnego myślenia, - pobudzanie wyobraźni, - rozwijanie wrażliwości zmysłowej i estetycznej. W trakcie zajęć dzieci poznają różne techniki plastyczne, do wykonania prac otrzymują wszystkie niezbędne materiały. Zajęcia będą trwały 40 minut .

GIMNASTYKA KOREKCYJNA - Wiesława Zwierzchowska Firma Magic Pencil

 

– dzielimy się wiedzą powstałą z doświadczenia właścicielki oraz jej pasji do uczenia innych i dzielenia się pedagogicznym doświadczeniem. Przez wiele lat współpracowałam z czołowymi krajowymi firmami szkoleniowymi, wyższymi uczelniami, realizując m.in. projekty szkoleniowe na UKSW w Warszawie i w Europejskiej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie, prowadząc warsztaty i wykłady. W dalszym ciągu współpracuję z kilkoma z nich, ale rozpoczęłam także działalność na własną rękę. Od roku 2002 prowadzę ocenę wad postawy i ich korektę u dzieci przedszkolnych i szkolnych. Jako dyplomowany nauczyciel m.in. edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz oligofrenopedagogiki organizuję zajęcia gimnastyczne zgodnie z obowiązująca metodyką, a zauważone przeze mnie wady postawy w 100% znajdują potwierdzenie w diagnozie lekarskiej. Podczas zajęć w placówkach dokonuję oceny postawy, dobieram ćwiczenia dla poszczególnych dzieci, organizuję zajęcia pokazowe wtedy, gdy dzieci potrafią już wykonywać ćwiczenia oraz opracowuje zestawy ćwiczeń dla dzieci do wykorzystania w domach.Oceny wad postawy oraz prowadzenia zajęć korekcyjno-kompenacyjnych nauczyłam się na Politechnice Wrocławskiej w grupie dra. Wincentego Śliwy, wynalazcy Posturometru S – nieinwazyjnego urządzenia pomiarowo-diagnostycznego postawy ciała.

 Akademia Małych Artystów 

ANETA SZUMSKA TERAPIA LOGOPEDYCZNA

 

Absolwentka filologii polskiej i logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła kursy w zakresie integracji sensorycznej i nauki czytania wg Jagody Cieszyńskiej. Jako logopeda pracuje od 10 lat. Interesuje się literaturą współczesną i malarstwem impresjonistycznym. Pracowała jako wykładowca akademicki na Wydziale Polonistyki UW oraz Wyższej Szkole Humanistyczno-Pedagogicznej, oraz jako logopeda w Centrum Terapii Logopedycznej i Pedagogicznej "Logos" w Warszawie. Obecnie pracuje jako logopeda w Centrum Medycznym Puławska oraz w przedszkolach niepublicznych, prowadząc zajęcia grupowe oraz indywidualną terapię logopedyczną. Zajęcia logopedyczne obejmują ćwiczenia usprawniające aparat mowy, funkcje oddechowo-fonacyjne, artykulacyjne w celu korekty zdiagnozowanych wad i zaburzeń mowy.