Plan Dnia

 Plan Dnia

 

 

 Akademia Małych Artystów 

GODZINY

NAZWA ZAJĘĆ

DZIAŁANIA

 

 

7:30 - 8:50

 

ZAJĘCIA PORANNE

 

- schodzenie się dzieci

- zajęcia opiekuńcze,

- swobodne zabawy  w kręgach zainteresowań

- gimnastyka poranna

- zabawy logopedyczne i ćwiczenia oddechowe

- zabawy ruchowe

- powtórzenie piosenek

  i wierszyków

- zmiana dekoracji

- przygotowanie do zajęć

 

 

9:00

 

ŚŒNIADANIE

 

- przygotowanie do śœniadania,

- czynnośœci porządkowe i higieniczne: mycie rączek

- pomoc przy nakrywaniu

  do stołu

- jedzenie posiłku

(zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie)

 

 

9.30 - 10:00

10.30-11.00

 

ZAJĘCIA DODATKOWE:

RUCHOWE,

RYTMICZNO-MUZYCZNE

I JĘZYKOWE

 

JĘZYK ANGIELSKI

GRY I ZABAWY

2 x w tygodniu

 

- inscenizacja

  do wierszyków

- nauka wierszy

- zabawy ruchowe

- wprowadzanie

  nowych słówek

- oglądanie

  ilustracji/ praca

  z rekwizytami

- opowiadanie

  bajek

- nauka piosenek

 

ZAJĘCIA RYTMICZNO- MUZYCZNE

2 X w tygodniu

 

- nauka piosenek

- zabawy muzyczne

- nauka tańca

- ćwiczenia kształcące

  słuch

- poznanie zasad muzyki

- ćwiczenia wokalne

- ilustrowanie muzyki

  ruchem

- ćwiczenia kształtujące

  poczucie rytmu

 

  ZAJĘCIA RUCHOWE Z ELEMENTAMI

GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

  2 X w tygodniu

 

  - ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową

  - stymulacja rozwoju dużych grup mięœniowych

  - zabawy rozwijające koncentrację

  - kształtowanie prawidłowej postawy ciała

  - wesołe zabawy ruchowe

zapewniające pogodę ducha

i rozładowanie emocji

 

11:00 - 11:30

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

wg wybranego programu

wychowania przedszkolnego

 

- zabawa dydaktyczna

 - wiersz / opowiadanie

- rozmowa z dziećmi

- ilustracja muzyczna

- zagadka

- piosenka

- ćwiczenia ortofoniczne

- zabawa ruchowa

- przeprowadzanie

  doœwiadczeń naukowych

- przygotowanie do nauki czytania i pisania

- zabawy matematyczne wg. Gruszczyk-Kolczyńskiej

- rozwijanie percepcji wzrokowej

- doskonalenie sprawnoœci manualnej

 

- wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

- wspieranie w poznawaniu i rozumieniu

otaczającego świata, zajęcia przyrodnicze,

- wychowanie zdrowotne i proekologiczne,

- wychowanie przez sztukę: 

dziecko widzem i aktorem,

muzyka i śœpiew oraz różne

formy plastyczne

- wspomaganie rozwoju intelektualnego

dzieci wraz z edukacją matematycznš

- kształtowanie gotowoœści do nauki

czytania i pisania,

- kształtowanie umiejętności społecznych,

 

11:30 - 12:30

 

ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU

 

- zabawy dowolne na świeżym powietrzu

w ogródku przedszkolnym,

- spacer alejkami osiedla

 

 

12:30-13:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00-13.30

 

13:00-14:30

 

OBIAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODPOCZYNEK

 

- czynności higieniczne - mycie rączek

- jedzenie (zwrócenie uwagi na kulturalne  zachowanie)

- mycie zębów po jedzeniu

 

 

 

 

 

 

 

- odpoczynek i relaksacja - dzieci starsze

 

- leżakowanie -" Maluszki"

 

 

14:15 - 15:00

 

ZAJĘCIA

DODATKOWE POPOŁUDNIOWE

 

JĘZYK ANGIELSKI DODATKOWY

2 X w tygodniu

 

- praca

  z podręcznikiem

- piosenki

- zabawy ruchowe

- dialogi

- praca plastyczna

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

1 x w tygodniu

 

- papieroplastyka

- praca z filcem

- ceramika

 

ZAJĘCIA TEATRALNE

  2 X w tygodniu

 

- zabawy teatralne

- przygotowanie teatrzyków

  ćwiczenia i nauka tekstu,

  odgrywanie ról indywidualnie,

  przygotowywanie elementów

  stroju, dekoracji i rekwizytów)

- pantomima

- improwizacja

- ćwiczenia i zabawy

  logopedyczne (m.in.

  tonacyjne i oddechowe)

 

15:00

 

I PODWIECZOREK

 

- czynności higieniczne: mycie ršączek

- jedzenie (zwrócenie uwagi

  na kulturalne zachowanie)

 

 

15:30 - 16:30

 

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

 

- zabawy swobodne w kšącikach zainteresowań,

- zabawy przy muzyce,

- zabawy ruchowe,

- słuchanie bajek,

- zabawy stolikowe,

- zabawy na świeżym powietrzu,

- praca indywidualna

  z dziećmi

 

- zabawy swobodne w kšącikach zainteresowań,

- zabawy przy muzyce,

- zabawy ruchowe,

- słuchanie bajek,

- zabawy stolikowe,

- zabawy na świeżym powietrzu,

- praca indywidualna

  z dziećmi

 

16:30

 

II PODWIECZOREK

 

- czynności higieniczne: mycie ršączek

- jedzenie (zwrócenie uwagi

  na kulturalne zachowanie)

 

 

17:00 - 17:30

 

ZABAWY DOWOLNE

 

- zabawy swobodne wg pomysłu dzieci,

- porzšądkowanie sali,

- rozchodzenie sie dzieci,

- pożegnanie